top of page

CO SI MYSLÍ LIDÉ

Petice 24

Petice 24|
Poutníci i církevní obec Těšovského monastýru se obrátili s prosebným dopisem na adresu církevních hodnostářů České pravoslavné církve, aby nezbavovali jednoho ze svých čelních představitelů možnosti sloužit Božskou Liturgii jako trest za plnění svých pastýřských povinností.
Zde můžete podpořit dopis svým podpisem

Dopisy a SMS z různých zemí| 02

Prostě zadat SOROKOUST

Jestli to tak cítíte v srdci – zadejte modlitby, pomodlete se za vladyku Kryštofa|3

To je to, co on dělal pro nás během své více než 40-ti leté služby. Pokorně vás prosím, abyste ve svém chrámu vyslovili podporu vladykovi modlitbou. Zadejte modlitbu, to je naše křesťanská odpověď. Doufáme, že Hospodin uslyší naší modlitbu, smíříme se s vladykou a odevzdáme oběť pro slávu Boží, na odpuštění hříchů a blaho Svaté Apoštolské pravoslavné církve.

Я согласен!

Pokud vám není tato situace lhostejná, zajděte do nejbližšího chrámu a pomodlete se za vladyku Kryštofa a za ukončení jeho

pronásledování Nemlčte!

 

Zde nesbíráme podpisy. Prosím jen jméno a dobrá slova či vaše modlitby. Všechny dopisy budou předány vladykovi.

bottom of page