top of page

K čemu došlo?

Tyto stránky jsou výhradně soukromou iniciativou duchovních dětí vladyky Kryštofa.

​Mnoho lidí, kteří se seznámili s osobností vladyky, vědí, jak dobrý a skromný člověk to je. Veškeré útoky na něj se bohužel po jeho odchodu do ústraní v roce 2013 neskončily. Přitom jeho činnost s pokorou byla směřována na růst komunity Těšovského monastýru, nedělní školu pro děti a výuku na Prešovské univerzitě. A pak přišla rána, ta nejstrašnější, jaká může duchovního postihnout. Nepravoplatný z pohledu církevního prava zákaz sloužit Svatou liturgii.

​Nám, křesťanům, za které se on neustále modlí, tak vznikla milá povinnost. Splnit morální dluh. Každému věřícímu bylo okamžitě jasné, co znamená zákaz sloužit pro člověka, pro kterého je Božská liturgie středem jeho života.

Proto jsme se prostřednictvím těchto stránek v září obrátili s pokornou prosbou ke každému, kdo si váží a miluje našeho archijereje: Pomodle te se za něho ve svém chrámu, zadejte 40ti denní modlitbu za jeho zdraví.

​A situace se blahodárně vyřešila s Boží pomocí a za moudré účasti Arcipastýřů naší církve.

Do našich stránek bylo vloženo mnoho duševních síl a tak by nebylo dobré je zrušit. Vždyť byly zřízeny k tomu, aby informovaly o lásce k bližnímu, o významu Liturgie pro naše životy, o všem dobrém, a ne aby šířily polopravdy a pomluvy a pod rouškou čistoty Pravoslaví šířily zlo.

Nyní začíná mít smysl publikovat zde knihy a přednášky vladyky Kryštofa, pokud s tím on bude souhlasit. Co si o tom myslíte? 

 

Bože, spasiš nás! Buď vůle tvá!

 

„ Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18, 19-20)

Všechno je

v pořádku!

 

4. října 2016 Posvatný synod Pravoslavné církve Českých zemí a Slovenska rozhodl, že vladyka Kryštof je oprávněn sloužit liturgii a plnit veškeré kněžské povinnosti.

Přejeme Boží požehnání vám všem, kteří jste se za vladyku modlili a zachovali se v této nelehké situaci v duchu Evangelia.

Díky věřícím a vůli Boží bude znovu vladyka sloužit Božské liturgie v Těšovském monastýru.

Nám se tak otevřela možnost podpořit naše církevní obce skromnými dary za 40ti denní modlitby pro jeho zdraví a zastavení jeho pronásledování.

Bože obdaruj moudrostí, zdravím a odpuštěním ty, kteří s tím nesouhlasí.

bottom of page