top of page

Názory na tuto situaci. Kdo už nemohl mlčet…

Po zákazu sloužit emeritnímu metropolitu Kryštofovi byl do Těšovského monastýru, útočiště které on vybudoval ze svého příjmu, poslán sloužit Jeromonach Dorotej. Ten, jehož žena několikrát obvinila vladyku, následně svá obvinění odvolala, jenže ta obvinění se stala příčinou odchodu metropolity Kryštofa a nekončícího strádání České pravoslavné církve.

 

Pane smiluj se nad důstojnými představiteli své Církve!

Otevřený dopis Sergeje Komkova Blaženému arcibiskupu Pražskému Michalovi
 
Otevřený dopis Představenému Moskevského patriarchátu Ruské pravoslavné církve, prot. Nikolaji Liščeňukovi
Rozhovor se Zdeňkem Opatřilem k článkům Vladimíra Wolfa a Vojtěcha Merunky, uveřejněným 1. 6. 2016 a 3.6.2016 v Parlamentních listech

Rozhovor s Prof.ThDr. Radimem Pulcem, PhD., mitr. prot. Jánem Novákem a prof. S.K.Komkovem k článkům Vladimíra Wolfa a Vojtěcha Merunky, uveřejněným 1. 6. 2016 a 3.6.2016 v Parlamentních listech

Drazí. Bratři a sestry. Články, které si zde můžete přečíst, odrážejí postoje a názory svých autorů. V žádném případě si nepřejeme, aby prostor žádostí o modlitby se změnil na prostor plný obvinění. Proto doufáme, že Svatý Synod přijme moudré rozhodnutí už 6.října a situace se vyřeší pro blaho Církve a vladyka se vrátí ke své službě pro blaho lidí a slávu Krista.

Nutnost odpovídat na pomluvy a lichá obvinění nepřináší žádný užitek. Pomlouvačům se člověk špatně brání, protože oni neuznávají etiku. Zastav pane ničitele důvěry v Církev, svádějící duchovenstvo, církevní obce i všechny, kdo hledají Tebe! Pane, smiluj se! Naštěstí bez ohledu na tyto události mnozí věří, že Duch Svatý a Církev vítězí…..

A upřímná prosba ke všem čtenářům. Poslouchejte hlas svého srdce, nepodléhejte zlu, neklesejte na mysli, pomodlete se ve svém chrámu za jednotu Církve a za emeritního metropolitu Kryštofa.

bottom of page